ทำไม business ขนส่ง ถึงกลายเป็น “ธุรกิจที่น่าลงทุน”

business ขนส่ง

ต้องยอมรับว่า business ขนส่ง ได้รับความนิยมมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2563 ซึ่งจัดอันดับความนิยมโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ที่ได้เปิดเผยข้อมูลว่าผู้ประกอบการได้ยื่นจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ทั่วประเทศ เพิ่มขึ้นร้อยละ 53 เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2563 และธุรกิจขนส่งและขนถ่ายสินค้า รวมถึงคนโดยสาร มีผู้ขอยื่นจดทะเบียน 188 ราย คิดเป็นร้อยละ 3 แล้วอะไรล่ะที่ทำให้ธุรกิจประเภทนี้น่าลงทุนมากขึ้นทุกวัน หากคุณกำลังหาคำตอบอยู่ล่ะก็ เราได้รวบรวมรายละเอียดมาให้คุณได้ทำความเข้าใจเพิ่มเติม ดังนี้

เหตุผลที่ทำให้ business ขนส่ง กลายเป็นธุรกิจที่น่าร่วมลงทุน

เหตุผลสำคัญที่ทำให้ business ขนส่ง เป็นหนึ่งในธุรกิจที่ผู้ประกอบการควรให้ความสำคัญ และร่วมลงทุนมากที่สุดในปัจจุบัน สามารถสรุปออกมาได้ทั้งหมด 3 ข้อหลัก ๆ ดังนี้

1. แนวโน้มการขนส่งรายย่อย และขนส่งเอกชนเพิ่มขึ้น

ต้องยอมรับว่าbusiness ขนส่ง รายใหญ่อย่างไปรษณีย์ไทย ยังครองส่วนแบ่งการตลาดมากถึงร้อยละ 55 และเป็นอันดับ 1 ในอุตสาหกรรม แต่ถึงอย่างนั้นการเติบโตของธุรกิจ E-Commerce ก็ทำให้ธุรกิจขนส่งรายย่อยเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้น โดยคาดการณ์ว่ามูลค่าตลาดของธุรกิจขนส่งกลุ่มนี้ เฉลี่ย 2 หมื่น 7 พันล้านบาท และมีอัตราการเติบโตร้อยละ 10-20 ต่อปี เพราะพฤติกรรมผู้บริโภคยุคดิจิทัล ที่เน้นความสะดวก รวดเร็ว และราคาย่อมเยา

2. พฤติกรรมผู้บริโภคมาอยู่ช่องทางออนไลน์มากขึ้น

ในปีนี้ธุรกิจขนส่งได้แซงหน้าธุรกิจต่าง ๆ ขึ้นมาเป็นอันดับต้น ๆ ที่ได้รับความนิยม เป็นเพราะว่าต้องรองรับการขยายตัวของ E-Commerce เพื่อขนส่งสินค้าหรือบริการออนไลน์ เนื่องจากผู้คนนิยมซื้อของ สั่งของ หรือแม้แต่ใช้บริการผ่านช่องทางออนไลน์มากยิ่งขึ้น

3. สร้างอาชีพและรายได้กระจายสู่คนท้องถิ่น

การเติบโตของธุรกิจต่าง ๆ ล้วนส่งผลถึงการจ้างงาน และเมื่อผู้คนหันมาซื้อ-ขายสินค้าและบริการ ผ่านช่องทางออนไลน์มากยิ่งขึ้น ส่งผลให้การจ้างงานคนส่งของหรือ rider เพิ่มขึ้นตามไปด้วย เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคนั่นเอง อัตราการเติบโตของ business ขนส่ง สูงขึ้น และกระจายเป็นวงกว้างมากขึ้น แถมยังเปิดโอกาสให้คนในพื้นที่ต่าง ๆ ได้เข้าร่วม เพื่อเพิ่มรายได้และสร้างเป็นอาชีพอย่างยั่งยืน

จะเห็นได้ว่าการเติบโตของ business ขนส่ง ล้วนส่งผลกระทบในเชิงบวกให้กับผู้คนทุกหย่อมหญ้า ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการ ผู้บริโภค หรือแม้แต่คนในพื้นที่ที่กำลังหารายได้เพื่อเลี้ยงชีพ ก็ล้วนได้รับโอกาสดี ๆ แทบทุกภาคส่วน นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมธุรกิจขนส่งถึงกลายเป็นธุรกิจที่น่าลงทุนมากที่สุดในปัจจุบัน แต่เมื่อธุรกิจประเภทนี้เติบโตขึ้นเรื่อย ๆ ตัวคุณเองในฐานะผู้ประกอบการก็ควรจะพัฒนาธุรกิจของตัวเอง ให้มีความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์อยู่เสมอ เพื่อให้สามารถอยู่ในแวดวงนี้ไปได้อีกยาวนาน