ผลกระทบระยะยาวของการสูบบุหรี่ไฟฟ้า

อย่างที่ทราบกันดีว่า บุหรี่ไฟฟ้ามีโทษมากมายหลากหลายอย่างทั้งในระยะสั้น และระยะยาว ซึ่งในบทความนี้ เราจะมาบรรยายเกี่ยวกับโทษของบุหรี่ไฟฟ้าในระยะยาวกัน ซึ่งโทษของบุหรี่ไฟฟ้าในระยะยาวจะมีอะไรบ้างนั้น มาตามไปหาคำตอบพร้อมๆ กันเลย โทษของบุหรี่ไฟฟ้าในระยะยาว ผลกระทบระยะยาวของการสูบบุหรี่ไฟฟ้า : ในห้องที่อากาศไม่ถ่ายเท การสูบบุหรี่ทุกๆ 20 มวน จะทำให้ผู้ไม่สูบบุหรี่ต้องหายใจเอาควันบุหรี่เข้าไป เป็นปริมาณเท่ากับการสูบบุหรี่ 1 มวน ผลกระทบระยะยาวของการสูบบุหรี่ไฟฟ้า : ผู้ไม่สูบบุหรี่ที่อยู่ในห้องทำงาน ที่มีควันบุหรี่ประมาณครึ่งชั่วโมง จะมีปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์ในเลือดเท่ากับคนที่สูบบุหรี่เอง 1 มวน ผลกระทบระยะยาวของการสูบบุหรี่ไฟฟ้า : ผู้ไม่สูบบุหรี่ ที่ต้องอยู่ในห้องทำงาน หรือในสถานที่แออัดที่มีควันบุหรี่เป็นเวลานาน จะมีโอกาสเป็นมะเร็งปอดเพิ่มขึ้นจากคนทั่วไป เฉลี่ยร้อยละ 10-30 ผลกระทบระยะยาวของการสูบบุหรี่ไฟฟ้า : ในหญิงมีครรภ์ และทารก ทำให้เกิดความเสี่ย งที่ทารกแรกคลอด จะมีน้ำหนักตัวต่ำกว่าปกติ ทารกมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตระหว่างคลอด หรือเกิดความพิการแต่กำเนิดเพิ่มขึ้น  ผลกระทบระยะยาวของการสูบบุหรี่ไฟฟ้า : ในเด็กเล็ก ทำให้เกิดความเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อของทางเดินหายใจ เช่น หลอดลมอักเสบ และปอดบวม บ่อยกว่าเด็กทั่วไป และมีอัตราการเกิดโรคหืดเพิ่มขึ้นอีกด้วย ผลกระทบระยะยาวของการสูบบุหรี่ไฟฟ้า : ในผู้ใหญ่ […]