วิธีเลือกบ้านพักคนชราให้กับคนที่คุณห่วงใย

บ้านพักคนชรา

ในปัจจุบันวิถีชีวิตของคนยุคใหม่นั้นเปลี่ยนแปลงจากเดิมอย่างมาก ยกตัวอย่างเช่นการที่ลูกหลานต้องออกจากบ้านไปทำงานในเวลากลางวัน หรือบางคนต้องทำงานต่างจังหวัด สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยที่ทำให้ผู้สูงวัยต้องอาศัยในบ้านเพียงลำพัง ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้สูงวัยเองอีกด้วย จะดีกว่าหรือไม่หากจะให้ผู้สูงวัยได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากผู้ที่มีความชำนาญโดยเฉพาะ นั่นก็คือบ้านพักคนชรา ซึ่งการเลือกบ้านพักคนชรานั้นมีหลักการดังต่อไปนี้  1.งบประมาณ  งบประมาณคือสิ่งสำคัญที่สุดในการเลือกบ้านพักผู้สูงวัย โดยคนในครอบครัวควรคำนึงถึงงบประมาณที่ตนเองมี และผลดีที่ผู้สูงวัยจะได้รับ แต่อย่างไรก็ดีไม่ควรประหยัดงบประมาณจนเกินไป เนื่องจากอาจทำให้ตัวเลือกของคุณจำกัด อันจะส่งผลให้คุณเผลอตัดสินใจเลือกบ้านพักผู้สูงวัยที่ไม่ได้คุณภาพ แต่ราคาถูก ซึ่งผลเสียจะตกอยู่กับผู้สูงวัยที่ต้องไปอาศัย ณ บ้านพักแห่งนั้น  2.เปี่ยมล้นด้วยประสิทธิภาพด้านการรักษาพยาบาล  เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าผู้สูงวัยจะมีร่างกายที่เปราะบางกว่าวัยอื่น การเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ เกิดขึ้นได้ง่าย สิ่งที่ต้องพิจารณาเป็นหลักสำคัญในการเลือกบ้านพักผู้สูงวัยได้แก่การเลือกบ้านพักที่เปี่ยมไปด้วยคณะแพทย์และพยาบาลอันมีคุณภาพ รวมถึงอุปกรณ์ในการรักษาพยาบาลอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ควรเลือกบ้านพักที่มีแพทย์และพยาบาลดูแลตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อความปลอดภัยทางสุขภาพของคนที่คุณรัก  3.ได้รับการยอมรับในวงกว้าง  สิ่งที่จะเป็นหลักประกันให้กับผู้สูงวัยคือเสียงตอบรับของคนในสังคมที่มีต่อบ้านพักนั้นๆ ซึ่งคุณสามารถหาอ่านได้จากเว็บบอร์ด กรุ๊ป Facebook ของผู้ที่เคยใช้บริการจริงของบ้านพักผู้สูงวัย หรือวิธีการเลือกอีกหนึ่งวิธีคือการนำชื่อบ้านพักผู้สูงวัยที่คุณสนใจไป Search หาในอินเตอร์เน็ตว่าถูกพูดถึงอย่างไรบ้าง  4.เดินทางสะดวก  การเดินทางที่สะดวกสบายถือเป็นหลักเกณฑ์สำคัญในการเลือกบ้านพักผู้สูงอายุ เพื่อความสะดวกของลูกหลานในการไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ที่ตนเองนั้นรัก นอกจากนี้อีกเหตุผลหนึ่งที่ควรเลือกบ้านพักผู้สูงวัยที่เดินทางสะดวกนั้นเผื่อในกรณีที่ผู้สูงวัยมีอาการเจ็บป่วยกระทันหัน ต้องได้รับการรักษาด้วยเครื่องมือที่เพียบพร้อมอย่างในโรงพยาบาล   5.ความชอบของผู้สูงวัยต่อบ้านพักแห่งนั้น  นอกจากพิจารณาตามหลักเกณฑ์ข้างต้นแล้ว สิ่งที่ควรคำนึงถึงไม่แพ้กันก็คือความรู้สึกของคนชราที่มีต่อบ้านพักนั้นๆ คุณควรสอบถามท่านว่าท่านพึงพอใจจะใช้ชีวิตบั้นปลายอย่างสงบสุขในบ้านพักคนชราแห่งใด และเลือกตามที่ใจของท่านต้องการ  การเลือกบ้านพักคนชราที่ดี มีความปลอดภัย มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เพียบพร้อม จะทำให้ผู้สูงวัยได้ใช้ชีวิตของท่านอย่างสงบสุขกับเพื่อนวัยเดียวกัน อีกทั้งยังไม่รู้สึกเป็นภาระสำหรับลูกหลาน