ทำไม business ขนส่ง ถึงกลายเป็น “ธุรกิจที่น่าลงทุน”

business ขนส่ง

ต้องยอมรับว่า business ขนส่ง ได้รับความนิยมมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2563 ซึ่งจัดอันดับความนิยมโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ที่ได้เปิดเผยข้อมูลว่าผู้ประกอบการได้ยื่นจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ทั่วประเทศ เพิ่มขึ้นร้อยละ 53 เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2563 และธุรกิจขนส่งและขนถ่ายสินค้า รวมถึงคนโดยสาร มีผู้ขอยื่นจดทะเบียน 188 ราย คิดเป็นร้อยละ 3 แล้วอะไรล่ะที่ทำให้ธุรกิจประเภทนี้น่าลงทุนมากขึ้นทุกวัน หากคุณกำลังหาคำตอบอยู่ล่ะก็ เราได้รวบรวมรายละเอียดมาให้คุณได้ทำความเข้าใจเพิ่มเติม ดังนี้ เหตุผลที่ทำให้ business ขนส่ง กลายเป็นธุรกิจที่น่าร่วมลงทุน เหตุผลสำคัญที่ทำให้ business ขนส่ง เป็นหนึ่งในธุรกิจที่ผู้ประกอบการควรให้ความสำคัญ และร่วมลงทุนมากที่สุดในปัจจุบัน สามารถสรุปออกมาได้ทั้งหมด 3 ข้อหลัก ๆ ดังนี้ 1. แนวโน้มการขนส่งรายย่อย และขนส่งเอกชนเพิ่มขึ้น ต้องยอมรับว่าbusiness ขนส่ง รายใหญ่อย่างไปรษณีย์ไทย ยังครองส่วนแบ่งการตลาดมากถึงร้อยละ 55 และเป็นอันดับ 1 ในอุตสาหกรรม แต่ถึงอย่างนั้นการเติบโตของธุรกิจ E-Commerce ก็ทำให้ธุรกิจขนส่งรายย่อยเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้น โดยคาดการณ์ว่ามูลค่าตลาดของธุรกิจขนส่งกลุ่มนี้ เฉลี่ย 2 หมื่น 7 […]