loyalty program มีประโยชน์อย่างไรบ้าง ดีต่อธุรกิจอย่างไร

loyalty program

loyalty program หลายคนอาจเคยได้ยินบ่อย การทำการตลาดในยุคนี้เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับคำคำนี้ มันคือโปรแกรมสร้างความภักดี ช่วยให้ร้านค้าหรือธุรกิจสามารถมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าได้ จนทำให้ลูกค้าเกิดความภักดีต่อแบรนด์ในที่สุด ไม่ใช่แค่การสร้างความสัมพันธ์ในระยะสั้นแต่หมายถึงการสร้างความสัมพันธ์ในระยะยาว loyalty program คือส่วนหนึ่งของ CRM : Customer relationship management เมื่อลูกผูกพันกับแบรนด์จะเกิดการซื้อซ้ำ ไม่เปลี่ยนใจกลายเป็นความจงรักภักดีในที่สุดและยังอาจเกิดการบอกต่อด้วย ประโยชน์ของ loyalty program 1.จัดการ ดูแล ลูกค้าได้อย่างเหมาะสม loyalty program ช่วยให้สามารถบริหารจัดการ ดูแล ลูกค้าได้อย่างเหมาะสม loyalty program จะประมวลผลข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลของลูกค้าโดยสามารถเข้าใจความแตกต่างของลูกค้าในแต่ละกลุ่ม ทำให้ธุรกิจสามารถวางแผน ทำแคมเปญให้เหมาะสมกับลูกค้าในแต่ละกลุ่มเพื่อให้การทำการตลาดนั้นมีประสิทธิภาพ ได้ผลรับที่ดี 2.สร้างความภักดี กลับมาซื้อซ้ำ loyalty program ช่วยสร้างความภักดี ทำให้ลูกค้ากลับมาซื้อสินค้าหรือใช้บริการซ้ำอย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะเป็นระบบสะสมแต้ม หรือสะสมคะแนน ระบบสมาชิก สิทธิพิเศษ ลูกค้าติดใจ ประทับใจและรู้สึกได้ถึงความคุ้มค่า หาก loyalty program มีประสิทธิภาพมากพอรับประกันเลยว่าลูกค้าจะไม่เปลี่ยนใจไปซื้อสินค้าหรือใช้บริการแบรนด์อื่นแน่นอน 3.เกิดการบอกต่อ loyalty program ไม่เพียงแต่ทำให้เกิดการซื้อสินค้าหรือใช้บริการซ้ำ […]